Què faig

Teràpia Mindfulness

Teràpia Cognitiva Basada en Mindfulness

Al 1979 Jon Kabat-Zinn, metge i biòleg molecular, va crear la Clínica de Reducció de l’Estrès, amb el programa terapèutic de Reducció d’estrès basat en Mindfulness (MBSR), a Massachusetts per tractar malalties cardíaques, el càncer, la sida, el dolor crònic, alteracions gastrointestinals relacionades amb l’estrès, hipertensió, mal de cap, trastorn de la son, ansietat i atacs de pànic.

 

Al 1993, la clínica ja tenia resultats que evidenciaven la seva eficàcia en els trastorns d’ansietat i dolor crònic. Aquestes dades van mostrar una reducció duradora dels símptomes físics i psicològics i profunds canvis positius en l’actitud, conducta i percepció d’un mateix, dels demés i del mon.

 

Al 2002, el Dr. Zindel Segal (universitat de Toronto), Mark Williams (universitat d’Òxford) i John Teasdale (universitat de Cambridge) van acostar la Teràpia Cognitiva d’Aaron T. Beck (1960) i el programa MBSR de Jon Kabbat-Zinn (1979), integrant els principis de la Teràpia Cognitiva amb les tècniques de Meditació Mindfulness, segons Segal, Williams y Teasdale amb l’objectiu d’ajudar a les persones que han patit depressió a aprendre habilitats per no recaure.

 

La Teràpia Cognitiva basada en Mindfulness es basa en la pràctica sostinguda de la nostra atenció en el moment present, amb una consciència plena de les nostres sensacions corporals, sentiments i pensaments. Per tenir una millor relació i acceptar aquelles que no són desitjades.

 

Està considerada la teràpia d’elecció d’adults amb risc de recaiguda per depressió (NICE, 2009) i les darreres investigacions s’orienten en avaluar la seva eficàcia pel que fa a l’ansietat i simptomatologia posttraumàtica. Actualment ha esdevingut l’opció terapèutica per a la prevenció de la depressió recurrent. Però el seu ús també s’estén a aquelles persones que tenen un pensament més rumiatiu, que pateixen estrès i/o angoixa.

PROGRAMA:

 

Les sessions són teòriques i pràctiques i contempla els següents conceptes:

 

  • Els nostres pensaments negatius i com relacionar-nos amb ells perquè no es converteixin en creences negatives que ens afecten en el nostre estat d’ànim
  • Practicar el Mode Ser (Atenció plena) i deixem d’anar amb el pilot automàtic
  • La nostra respiració com a Ancla
  • La nostra resistència
  • La nostra veu autocrítica
  • Com afrontar les emocions difícils
  • Autocompassió
  • Autoapreciació

Tallers de Teràpia Cognitiva basada en Mindfulness

Aquests tallers tenen l’objectiu de descobrir per un mateix les pròpies capacitats que tenim per fer front a les adversitats, per a un major control de les nostres relacions i, també amb nosaltres mateixos, per reduir l’estrès i l’ansietat; establint una millor relació amb els nostres pensaments negatius, ja que aquests pensaments, es van repetint fins a convertir-se en creences negatives que intervenen en el nostre estat d’ànim.

 

Perquè cada un de nosaltres tenim la capacitat de poder decidir conscientment la millor manera de reaccionar als fets i fer front als nostres problemes desplegant el nostre propi ingeni. Perquè tenim la capacitat de decidir el què més ens convé a cada moment i aquest fet, ens fa més lliures.

 

L’autocontrol i l’empatia cap a nosaltres mateixos i els demés són la base sobre les que es desenvolupen les demes habilitats interpersonals.

 

Aprenem a no resistir-nos i acceptar-nos amb la imperfecció de la nostra condició humana, reaprenem a ser amables amb nosaltres mateixos, a no jutjar-nos i a estimar-nos tal i com som.

Instruments Musicoteràpia

Musicoteràpia des del Model Benenzon de Musicoteràpia

Quan vaig començar a treballar amb nens i nenes amb Trastorn de l’Espectre Autista, vaig veure que amb alguns d’ells no hi havia forma de poder-me comunicar. Provant de cridar la seva atenció em vaig adonar que només atenien a alguns dels sons que emetia amb diferents objectes i petits instruments de percussió, per això em vaig interessar per la musicoteràpia i vaig descobrir que hi havia un model de musicoteràpia amb molta experiència amb diferents trastorns greus i sense parla. Es tracta del Model Benenzon de Musicoteràpia. Benenzon concep la musicoteràpia com una psicoteràpia que utilitza el so, la música, la veu, el cos i els instruments per establir una relació entre el musicoterapeuta i el pacient, permetent a traves d’ella millorar la qualitat de vida dins de la nostra societat.


La meva experiència viscuda tots aquests anys amb persones amb Trastorn de l’Espectre Autista m’ha fet adonar-me de l’ansietat que pateixen, elles i les seves famílies. Aquest motiu em va portar a formar-me en la Teràpia Cognitiva basada en Mindfulness i altres tècniques de relaxació, com la Relaxació de Jacobson.


Per ajudar-los en l’aprenentatge d’aquetes eines i que siguin ells mateixos que es puguin autoregular en els moments difícils de la seva vida quotidiana.

Suport TEA

Suport per a persones amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA)

La meva experiència professional degut als anys dedicats a nens i joves amb Trastorn de l’Espectre Autista es basa en l’ús d’estratègies a partir de l’Enfoc Piramidal d’Educació, com l’Avaluació Conductual Funcional, el Reforç Conductual Positiu, el mètode Teacch i el Sistema Alternatiu/Augmentatiu de la Comunicació (PECS). Aquestes, em permeten crear un ambient amable i favorable per a l’estructura, que els proporciona seguretat i motivació per a l’aprenentatge funcional. Incidir en el desenvolupament de l’autoconcepte, l’autonomia, les habilitats socials y la comunicació funcional, a més a més de potenciar  l’aprenentatge acadèmic de cada individu en particular. Prevenir i donar respostes a les conductes problemàtiques i vetllar per a la seva estabilitat emocional.

 

El model Benenzon de Musicoteràpia, (model amb molta experiència amb persones greument afectades i sense parla), em permet obrir una via alternativa de comunicació i descàrrega d’energia i frustració i compartir amb ells moments plaents, i la Teràpia Cognitiva basada en Mindfulness, ajudar-los a integrar mètodes de relaxació que els permeti rebaixar l’ansietat que pateixen. És indispensable que aprenguin eines perquè es puguin autoregular en els moments de més dificultat del seu dia a dia.